karre2006: (Default)
[personal profile] karre2006
Декілька моментів з роботи - трохи смішних і не дуже:

Пропоную абоненту замовити антивизначник номера, а натомість чую " А зачем он мне? я ж не сепаратист долб..ний"


"Доброго дня. підкажіть, як мені зайти в нет - купив пса і не можу придумати кличку"

"Я працюю на ФСБ, проходжу в день по 30 км. як мені взяти гроші в борг, бо шось взагалі стратився"

" - пропали гроші - було зрана 17:40, а тепер в обід вже ноль. знов в мене з телефону гроші вкрали?
(шукаю інфу..)
- був дзвінок на короткий номер контент провайдера.... "розваги для дорослих"... о 11:30 знято з разунку 17 грн 40 коп...можливо у вас була не заблокована клавіатура в мобільному присторої?
(мовчит)
- еххх.. ото мою кишеню в автобусі вдовольнили."

"Добрий день! я, Петро. Я син своєї мами... в неї тут гроші пропали"

"- Добрий день девушка...
(вітаюсь)
а ви не девушка (і таке розчарування в голосі)"

І на остаганок одна байка.
"Хлопака дзвонити в службу підтримки і просить дати йому номер телефону "сексу по телефону. Спеціаліст не може знайти і переводить його на другу лінію підтримки не попередивши, що це ще нетой номер...діалог
 - доброго дня мене звати... чим я можу вам допомогти?
-девушка, а шо на вас надето?
.... -наушники !?! "From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

karre2006: (Default)
karre2006

August 2014

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526 27282930
31      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 03:33 am
Powered by Dreamwidth Studios